O vaškama

Vaške (lat. Pediculus humanus capitis) su mali beskrilni insekti koji parazitiraju na koži glave čoveka. U toku svog razvoja, vaška prolazi kroz tri faze od jajeta do odrasle vaške. U prvoj, fazi jajeta ili gnjide, vaška provodi oko 8-9 dana, sledećih 9-12 dana u fazi nimfe (lutke) i do 30 dana u fazi odrasle vaške (imago). Odrasla vaška je veličine 3-4 mm, čvrsto se drži za dlaku i hrani ljudskom krvlju. Najčešće se nalazi u neposrednoj blizini kože glave, kao i u toplim zonama glave – iza ušiju i na potiljku. Svakodnevno polaže 3-5 jajašaca, tokom celog životnog veka. Vaške same po sebi nisu prenosioci nikakvih bolesti, ali izazivaju veliku nelagodnost, svrab i iritaciju, koja je posledica alergijske reakcije na ubod vaške. Usled preteranog češanja može ponekad doći do sekundarne infekcije kože glave. Vaške lako prelaze sa jedne osobe na drugu, u najvećem broju slučajeva direktnim kontaktom (glava na glavu) i brzo se razmnožavaju. Najčešće se javljaju kod predškolske i školske dece, ali mogu ih dobiti i deca starijeg uzrasta, kao i odrasli. Sredstva za tretman vašaka uključuju hemijske insekticide (kao što su malathion, carbaryl i permethrin) zatim ona na bazi mineralnih ili sintetičkih ulja (mehanički insekticidi) kao i prirodna sredstva na bazi eteričnih ulja. Sva navedena sredstva imaju svoja ograničenja, bilo u pogledu rezistencije, bilo u pogledu efikasnog nanošenja, pa je efikasan tretman moguće obaviti samo uz mehaničko odstranjivanje gnjida iz kose.

vaska slika 2 vaska slika

© Head Clean 2018, sva prava zadržana